Startsida

Nu laddar vi om och startar med årsmöte.
Välkomna till Jonab i Halmstad torsdag den 24 Mars kl 19.00
Slagfältsvägen 1, 302 62 Halmstad.
Anmälan senast måndag 21 mars till Christian Stensson på christianstensson@yahoo.se
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 Mars på samma adress som anmälan.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet.
 3. Fråga om kallelsen skett i stadgeenlig ordning.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Justering av röstlängd / medlemslista.
 6. Anmälan om övriga, ej beslutsärenden.
 7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Genomgång och fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Revisorernas rapport.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 12. Val av styrelseledamöter i enlighet med § 7
 13. Val av revisorer i enlighet med § 8
 14. Val av ledamöter i valberedningen i enlighet med § 9
 15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 16. Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 17. Anmälda ärenden.
 18. Mötets avslutande.
  På årsmötet äger varje medlem en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp
  av fullmakt är ej tillåtet. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet.

Nu laddar vi inför vad vi tror blir vår bästa tävling någonsin.
8 Oktober 2022 kl 10.00 hälsar vi er välkomna till Mellby pullingarena.
Läs mer i menyn pullingfestival här ovanför.
HTPK

DCIM100MEDIADJI_0047.JPG

Resultatlistan hittar du via denna länk.

Det är dags att betala medlemsavgiften.
Enklast gör du det genom att swisha 200:-/person eller 300:-/familj till 123 379 4997
Fyll gärna i formuläret på sidan bli medlem så får vi dina kontaktuppgifter.

Vi får många frågor om hur man som företag kan visa upp sig på vår pullingfestival.

Därför har vi tagit fram ett paket bestående av två stycken banderoller på 250x70cm
Du köper banderollerna genom Farmattitude som fakturera dig 1200.- plus moms.
Om ni vill så kan ni behålla banderollerna efter tävlingen.
Vi fakturerar er 1500:- för platsen på banan.
Givetvis kan man köpa flera paket samtidigt.
Kontakta oss på info@htpk.se eller ring 0730792056 om ni är intresserade.Hej och välkomna till oss i Halland.
Traktorpulling i Halland med omnejd har gamla anor och nu vill vi samla alla som är intresserade för att gemensamt kunna utveckla sporten och ha roligt tillsammans.
Inom klubben rymms det två bromsvagnar, traktorer som tävlar på SM-nivå samt en hel hög av traktorer som tävlar i standardpulling samt inte minst en mängd helt vanliga tokiga människor med traktorpullingintresse.

En bra start för dig är att bli medlem och vill du registrera dig här på sidan.
Använd forumet  för att dela med dig av vad du kan eller för att ställa frågor.
så skicka ett mail till info@htpk.se så hjälper vi er.
Du Som ny användare kan skriva i forumet och kommentera inlägg.
Sedan ger jag rättigheter till dig som vill skriva nyheter eller ännu bättre om du vill hjälpa till att utveckla sidan.
Välkommen åter.

logga_svart-300x174